Luxusní zboží – ekonomické označení zboží, po němž poptávka stoupá rychleji než úměrně s rostoucím příjmem, vykazuje vysokou elasticitu poptávky.