Cenová strategie – způsob, jak zafixovat cenu v místě, čase a prostoru, pravidla, podle nichž se cena nastavuje a jak se mění.