Hladoví (bídní) psi – takové produkty v Bostonské matici, které vykazují nízký podíl na pomalu rostoucím trhu. Pro firmu neznamenají perspektivu do budoucna, ani příslib hotových peněz. Při tvorbě marketingové strategie je potřeba rozhodnout, jestli jejich výrobu ukončit, nebo inovovat. Viz též dojné krávy, otazníky, hvězdy.