Zpětné odkazy – odkazy, které vedou na web z ostatních webových stránek. Více kvalitních zpětných odkazů zvyšuje pravděpodobnost lepší pozice ve vyhledávačích. Budování zpětných odkazů se nazývá link building.