Brand management (řízení značky) – soubor technik, postupů, konceptů a opatření, kterými organizace zhodnocují své značky. Zahrnuje určení identity, imagepositioningu značky.