Positioning značky (positioning = umísťování) – proces vytváření vjemu ve vědomí zákazníka, který je spojen s povahou podnikání firmy a nabízeného výrobku či služby. Positioning vytvářejí proměnné, jako je kvalita produktu/služby, cena, způsob distribuce, image a další. Je relativní vůči konkurenci a existuje v myslích spotřebitelů.