Image značky (brand image) – současný obraz značky ve vědomí spotřebitelů.