Brand personality – osobnost značky, personifikace, jakým člověkem by značka byla, kdyby byla živá.