Jakých chyb se lidé nejčastěji dopouštějí při přípravě marketingových a komunikačních strategií? Zde je sedm nejčastějších z nich:

1. Neznalost trhu a zákazníka. Za úspěšnými koncepty se skrývá velká spousta relevantních informací. Jejich tvůrci vědí, koho oslovují a co dotyčný zákazník považuje skutečně za přidanou hodnotu. Produkty a služby, určené pro všechny, nejsou nakonec pro nikoho.

2. Nejasné definování přínosu. I když už znáte svoji cílovou skupinu, jste schopni jí vysvětlit přínosy vaší spolupráce tak, aby je pochopila a viděla v nich přidanou hodnotu? V čem jsou tyto přínosy pro vaše klienty hodnotnější, než kdyby spolupracovali s někým jiným? Jaká je vaše Unique Selling Proposition (USP)?

3. Absence pravidelného vyhodnocování. Řada firem pravidelně realizuje marketingové kampaně, aniž by jakkoli vyhodnocovala jejich finanční přínos či úspěšnost. Jednou z mála stálých věcí v životě je změna: co funguje dnes, nemusí fungovat zítra. Průběžné sledování, co funguje, vám může minimálně ušetřit peníze.

4. Spoléhání na dojmy přátel a příbuzných. Vaši blízcí nebo zaměstnanci vaší firmy vám mohou poskytovat podporu, ale často nejsou pro vaše produkty či služby reálnou cílovou skupinou. Zpětná vazba od nich tedy může být zavádějící. Lepší je produkty či kampaně otestovat na skutečných klientech.

5. Nedostatek originality. Dynamických firem, které mají za cíl poskytovat svým zákazníkům ty nejkvalitnější služby v souladu s mezinárodními standardy, je na trhu už zřejmě dostatek. Zkuste něco jiného.

6. Laciný humor. Snaha zaujmout zákazníky za každou cenu formou lascivních narážek a košilatých vtipů se obvykle nevyplácí. Bulvární metody fungují v bulváru, v reklamě působí amatérsky, a pokud je jednou použijete, je těžké se z nich vymanit.

7. Bóbika – efekt. Reklamu s „mopsem po čínsku“ zná každý. Mnohem menší skupina je ale schopna odpovědět na otázku, jaký produkt či službu ona bezpochyby velmi kreativní reklama propaguje. Neztrácejte ze zřetele fakt, že cílem reklamy je prodávat zboží, nebo budovat image firmy.

Foto Matthew HenryUnsplash