USP (Unique selling proposition, unikátní prodejní nabídka) – prohlášení o firmě či značce, kterým zákazníkovi zdůvodňujete, proč jste pro něj jedinu alternativou, též hlavní konkurenční výhoda.