Mastermind je pravidelné řízené setkávání v malé uzavřené skupině s podobným cílem nebo zaměřením. Jeho základem je sdílení, podpora a spolupráce. Můžete na něm získat zpětnou vazbu k vaší službě či produktu, nasbírat motivaci dotáhnout dlouho odkládaný úkol, nebo vyřešit problém, se kterým jste si posledních pár týdnů lámali hlavu.

Princip mastermind skupin není nic nového. Za jednu z prvních se dá považovat Junto club, který v roce 1727 založil Benjamin Franklin a přizval do něj 12 významných mužů různých profesí. Scházeli se neuvěřitelných 38 let a vymysleli mimo jiné veřejné knihovny, domobranu nebo sbory dobrovolných hasičů.

Pojem mastermind použil jako první zřejmě Napoleon Hill ve svém bestselleru z roku 1937 Think and Grow Rich (česky vyšel pod názvem Myšlením k bohatství). Mastermind skupinu popsal jako „koordinaci znalostí a úsilí dvou nebo více lidí, kteří pracují na určitém cíli v duchu harmonie.“

Mastermind skupin se účastnila a účastní řada známých osobností. Například Andrew Carnegie, Thomas Alva Edison, Henry Ford, J. R. R. Tolkien, Oprah Winfrey, nebo Tony Robbins. V Česku je průkopníkem mastermind skupin Pavel Ovesný, který o nich napsal obsáhlý článek pro portál Navolnenoze.cz.

Co je mastermind?

Mastermind je skupina lidí, která se setkává pravidelně, a je spojená podobným zájmem nebo cílem. Setkávání může probíhat naživo nebo on-line. Ideální počet je 5-6 účastníků. Základem mastermindu je skupinová diskuse s jasně danou strukturou.

 • Jeden člen skupiny (majitel problému) popíše, co by chtěl řešit. Upřesní také, co od skupiny potřebuje. Jestli radu, brainstorming, zpětnou vazbu, nebo spíš osobní zkušenost.
 • Následuje čas na doplňující otázky ostatních členů skupiny.
 • Když je všechno jasné, členové skupiny přednesou svoje nápady a vstupy. Majitel problému mlčí a poslouchá, případně si dělá poznámky.
 • Teprve ve chvíli, kdy vymezený čas uplyne a členové skupiny řeknou všechno, co k tématu mají, dostane slovo zpět majitel problému. Jeho úkolem je shrnout, co od skupiny získal, a jaké budou jeho další kroky.

Nemusíte se bát, že byste se nedostali ke slovu. Nad průběhem diskuse totiž bdí moderátor, který dohlíží na dodržování pravidel, měří čas, posouvá diskusi dopředu a je připraven zasáhnout ve chvíli, kdy by se debata zvrhla ve výměnu argumentů nebo dokonce hádku.

„Co je to vlastně mastermind skupina? Je to setkání myslí. Místo, kde můžete říkat pravdu a očekávat ji na oplátku.“ Tony Robbins

Horká židle nebo kulatý stůl

Takhle se jmenují dva nejčastěji používané formáty mastermind sezení. Horká židle (hot seat) znamená, že se celé jedno setkání věnuje jednomu z účastníků. Ten tzv. sedí na horké židli, přednese ostatním svůj problém a skupina mu ho pomáhá řešit.

U kulatého stolu se děje totéž, ale každý účastník má k dispozici jenom 15–20 minut. Tím pádem se během jednoho setkání dostane na všechny, ale na každého je méně času, takže se nedá jít tak moc do hloubky.

Plnění závazků

Častou součástí mastermindů jsou také veřejné závazky. Každý člen před ostatními prohlásí, jaké úkoly se do příště zavazuje splnit. A na příštím setkání poreferuje, jak se mu to podařilo.

„Členství v mastermind skupině mi v současnosti nejvíce pomáhá se posouvat v mých bočních projektech, na které v každodenní rutině práce pro klienty často nezbývá čas. Zcela cíleně se zavazuji k úkolům, do kterých se mi příliš nechce. Nejpozději den nebo dva před dalším mastermindem se do něj chtě nechtě zakousnu. Leckdy jej dokončuji až v noci před schůzkou, ale usínám s povznášejícím pocitem zvládnutí dlouho odkládaného úkolu.“ Pavel Ovesný

Co mastermind není:

 • Kurz ani workshop. K předávání znalostí v rámci mastermindu přirozeně dochází, ale není to primární cíl.
 • Nezávazné povídání u kávy. Libovolný nápoj si k tomu dát samozřejmě můžete. Ale mastermind má jasně daný cíl a strukturu.
 • Poradenství ani mentoring. Rady v rámci mastermindu sice padají, ale po celou dobu pracuje celá skupina.
 • Skupinové koučování ani terapie. Členové si navzájem poskytují podporu, ale je to spíš o řešení problémů než o probírání individuálních traumat a příběhů.
 • Místo pro stížnosti. Mentalita oběti totiž nikam nevede.

Jaké má mastermind výhody?

Je jich celá řada. Mně jako zásadní připadá následujících pět.

1. Pojmenujete si problém

Aby vám ostatní členové skupiny mohli pomoci, potřebujete jim dát jasné zadání. Takže si musíte zformulovat, co přesně řešíte a jaký má být výsledek.

2. Získáte podporu

Mastermind skupina je místo, kde můžete s ostatními oslavit svoje úspěchy, ale také sdílet propady a selhání. Namísto odsouzení dostanete pochopení a podporu. Pomůže vám postavit se zpátky na nohy, poučit se z chyb a nastavit si nové cíle.

3. Potkáte se s lidmi

Výzkumy potvrzují, že pro freelancery a živnostníky je poměrně velkým zdrojem pracovního stresu samota. Jedno setkání měsíčně, navíc on-line, vás pocitu osamělosti samozřejmě nezbaví. Ale může přispět k tomu, že se budete cítit líp. A začnete aktivně vyhledávat další příležitosti k setkávání.

„Pro volnonožce, zvlášť pracuje-li převážně z domu, by měl masterminding patřit do takřka povinné výbavy aktivit, jakými jsou alespoň občasné návštěvy networkingových setkání, oborových srazů nebo školení. Podnikateli-solitérovi může kromě jiných benefitů zprostředkovat také důležitý pocit podpory a sounáležitosti.“ Pavel Ovesný

4. Vyřešíte, co potřebujete

Situace, se kterou se ve svém byznysu právě trápíte, pro vás může být úplně nová. Ale v podnikání většinou čelíme stejným výzvám napříč obory. Takže je pravděpodobné, že stejný problém už někdo další z přítomných řešil a vyřešil. Takže s vámi může sdílet jak.

Kromě toho, že načerpáte know-how od ostatních, často pomáhá už jenom slyšet, že v tom, co právě prožíváme, nejsme sami. Jakkoli nám to tak připadá.

5. Nasbíráte kontakty

Mastermind může sloužit zároveň jako networking. Potkáte se na něm s dalšími lidmi z různých oborů. Za 3 hodiny v pohodě zjistíte, jak přemýšlejí a jestli jsou vám sympatičtí. Takže až budete potřebovat, můžete využít jejich služeb. A oni zase vašich.

Co se dá na mastermindu řešit?

V podstatě cokoli, co souvisí s podnikáním. I to, co přesahuje do osobního života, protože na volné noze se to nikdy nedá tak docela oddělit. Pro zajímavost jsem vybrala pár témat, která jsme na Byznys kruzích probírali:

 • Jak si říct klientům o doporučení a zpětnou vazbu?
 • Podle čeho rozhodnout, který obsah dát zdarma a který za peníze?
 • Jak si určit priority a zorganizovat čas?
 • Kdy a jakým způsobem zdražit, abychom nepřišli o zákazníky?
 • Jak lépe zvládat pracovní stres?
 • Co pro nás může udělat AI?
 • Jak si sestavit balíčky služeb?
 • Který návrh vizuální identity vybrat a proč?
 • Co dělat, když se nedaří, nebo je hluché období?
 • Jak do podnikání vrátit lehkost a radost?
 • Kdy je správný čas vstoupit na zahraniční trh?
 • Jak si nastavit hranice a říkat ne?

Kromě toho jsme v mastermind skupinkách upravili bezpočet prodejních a prezentačních webových stránek, zdražili dohromady o desetitisíce korun, vytvořili spoustu on-line kurzů a dalších produktů a vzájemně si předali řadu tipů na různé aplikace a další on-line nástroje.

Nemluvě o tom, kolik kontaktů si účastníci mezi sebou vyměnili. Občas také využili služby těch ostatních, navštívili jejich akce, nebo začali číst jejich blogy, sledovat jejich videa a poslouchat jejich podcasty.

Mastermind a já

Já sama jsem se s myšlenkou mastermindu poprvé potkala někdy před 12 lety v projektu Moudré podnikání žen. Krátce nato jsme spolu s WordPress vývojářem Honzou Bienem založili a na střídačku facilitovali první skupinku. Jmenovala se podle prvních slabik našich příjmení BiČe a vydržela se scházet něco přes tři roky.

První vlastní placenou 6měsíční skupinu jsem otevřela v lednu 2019. Brzy následovaly další. Půlročních skupin už jsem od té doby vedla deset, dvě další jsou právě v běhu. Vedle toho jsem začala nabízet i jednorázové Byznys kruhy, kde si formát mastermindu můžete vyzkoušet. Celkově jsem v roli facilitátora odřídila přes 80 živých nebo on-line setkání.

Hlavní složkou Byznys kruhů je samozřejmě mastermind. Kromě toho vás čeká i trocha mentoringu, protože každou otázku doplním o expertní pohled nebo doporučení na další jiné zdroje a odborníky. Vaše byznysové téma ukotvíme do podvědomí pomocí řízené imaginace. A jako bonus vám vytáhnu (nebo vás nechám vylosovat) tarotovou kartu.

Pokud vás myšlenka mastermind setkání zaujala, přijďte to zažít. Termíny a možnost přihlášení na Byznys kruhy najdete tady.

Foto Hannah Busing, Unsplash