Na počátku bylo slovo. Loňská ekonomická krize zřejmě začala podobně jako evangelium svatého Jana. Slovo, a to konkrétně tištěné či vyřčené v médiích, v ní hrálo a hraje zásadní roli. Po první fázi, kdy média pomohla krizi nastartovat a pořádně rozjet, přichází druhé dějství. Krize ovlivňuje samotná média.

O ekonomické recesi, či chcete-li krizi, se v novinách začalo více hovořit v červnu 2008. Na podzim už se skloňovala všude a ve všech pádech.

Krize se totiž perfektně trefila do současného mediálního trendu – pozitivní zpráva není zpráva. Vždyť koho zajímá, že jsme splnili plán, nebo že dneska jde proud? Namísto toho je potřeba prezentovat katastrofy, problémy, nehody, kalamity, krádeže, bouračky a občas nějaký ten šlendrián.

Krachy bank, negativní prognózy, poklesy tržeb i HDP, pád akcií, obavy a hrozby polykaly stále více mediálního času i tiskařské černi. Není divu, že se české firmy začaly bát. A prvoplánově šetřit, zejména na marketingu a školení zaměstnanců.

V případě malých a středních firem (alespoň podle toho, co vidím kolem sebe) se katastrofické scénáře spíš nepotvrdily. Firmy už nešetří bezhlavě, ale hledají „good value for money“, tedy lepší kvalitu za nižší peníze. Tu jsou právě živnostníci s individuálním přístupem k zákazníkovi často schopni poskytnout. Stejně tak v marketingu je jasně vidět příklon k lépe měřitelným a efektivnějším nástrojům, jako je internetový marketing, celebrity PR nebo šeptanda a s tím spojený marketing referencí.

O poznání smutnější dopad měla krize na samotná média. Bylo potřeba ušetřit náklady, a tak lidé přestali… kupovat noviny. Ilustrativní příklad tvoří ověřované náklady periodického tisku ABC ČR u celostátních deníků. Porovnáme-li zatím poslední dostupné výsledky za duben 2009 se stejným měsícem loňského roku, zjistíme, že průměrný denní prodaný náklad nejčtenějšího Blesku poklesl z původních 425 837 na 424 081, MF Dnes z 295 993 na 277 789, Práva ze 143 395 na 139 427, LN ze 72 179 na 63 588 a HN z 57 694 na 54 697 výtisků. Růst se nekonal nikde, nejmarkantnější rozdíl zaznamenal regionální Deník (ze 309 584 na 254 020 prodaných výtisků).

Vyřčená i psaná slova zkrátka mají moc utvářet realitu. Tak mě napadá – neměli bychom o ní (ve vlastním zájmu) začít přemýšlet o něco pozitivněji…?

 

Foto Daria (Epicantus)