Tohle může být zábavná hříčka na odlehčení. Stejně jako poslední dílek do skládanky, díky kterému vám vaše poslání, vize a hodnoty najednou zacvaknou do sebe. Spočítejte si tarotový symbol vašeho podnikání.

Budete potřebovat datum, kdy váš byznys oficiálně spatřil světlo světa. Pokud jste OSVČ, nejspíš to bude datum, kdy vám vydali živnostenský list. U firmy to bude den zápisu do obchodního rejstříku. Pokud jste podnikání měli přerušené nebo živnostenských listů vlastníte víc, vezměte datum, které sami považujete za nejvýznamnější.

Napište si pod sebe den, měsíc a rok. A všechna tři čísla sečtěte. Vyjde vám čtyřmístné číslo. Sčítejte jednotlivé číslice, dokud vám nevyjde číslo od 2 do 21. Podle něj si pak ve výčtu níže najděte příslušnou tarotovou kartu a její význam.

Uvedené karty jsou tzv. tarotové trumfy neboli Velká Arkána. Dohromady je jich 22, ale 0. Blázen ani 1. Mág v tomto sčítání nemohou vyjít. Jednotlivé symboly znamenají hlavní výzvy a témata, která vaše podnikání přináší vám a/nebo vašim zákazníkům.

Já podnikám od 20. 10. 2003, což odpovídá kartě 8. Síla. Principy, jako je autentický marketing nebo psychologie podnikání, k tomu docela sedí.

Význam tarotových symbolů

2. Velekněžka je kartou spirituální cesty, hlubokého vnitřního vhledu a osobního rozvoje. Znamená dar nahlížet pod povrch věcí a rychle postihnout to důležité. Do podnikání vnáší citlivost, diplomacii, mysticismus, intuici a tajemství.

3. Císařovna. Archetyp matky znamená přivést něco na svět a pak se o to láskyplně starat. Ať už jde o dítě nebo kreativní projekt. Císařovna je hojnost, péče, láska, podpora a vedení srdcem. Rovněž výzva nechat věci dojít v přirozeném řádu a pečovat o sebe stejně jako o druhé.

4. Císař otevírá témata moci, zodpovědnosti a autority, a také přijetí vlastních vůdčích schopností. Je symbolem kvalit, jako je dodržování pravidel, dotahování věcí do konce a plnění povinností. Podporuje sebeprosazení, nastavování systémů a vytváření nových produktů.

5. Velekněz. Učit se a učit druhé. To je základní motiv karty Velekněze. Je patronem všech lektorů, poradců, autorů učebnic a vzdělávacích článků. Přináší témata, jako je vzdělávání, poznání, získávání vědomostí, rozvoj či životní lekce.

6. Milenci. Karta vztahů, týmové spolupráce, networkingu, komunikace a zvýšené citlivosti pro potřeby druhých, ať už se jedná o zákazníky nebo kolegy. Jejím druhým tématem je volba ze dvou možností, kde se lze buď rozhodnout, nebo mezi nimi najít synergii.

7. Vůz pomáhá rychleji se dostat na místo určení, ustát změny, určit cíle a jít za nimi. Dobře zvládá multitasking, takže s touto kartou lze mít i víc různých oborů podnikání zároveň. Představuje také téma vyváženosti a střídání aktivity a odpočinku.

8. Síla. Hlavním tématem tohoto symbolu je přijetí sebe sama. Znamená pochopit vlastní silné a slabé stránky a naučit se s nimi pracovat. Objevit zdroje své osobní síly, ať už fyzické, nebo duševní. Pracovat s autenticitou, originalitou a tvůrčí inspirací.

9. Poustevník vnáší do byznysu hledání nových cest, pochopení sebe sama i druhých, dobrovolnou samotu. Patří k němu řád, pozornost pro detail, dávání věcí do pořádku, stejně jako provázení, poutě a duchovní hledání. Dokončování toho, co je potřeba.

10. Kolo. Jedinou konstantou je změna – to je esence tohoto symbolu. Přináší porozumění cyklům a sezónám i cit pro přirozený řád věcí. Staví proti sobě nové příležitosti na jedné a zvyk a zaběhané stereotypy na druhé straně. Jeho výzvou je se změnám otevřít, vydat se po nové cestě, objevovat neobjevené.

11. Spravedlnost. Samotný název připomíná právo, soudy a zákony. Ale jejím přínosem pro podnikání je nejčastěji vyrovnanost a harmonie. Dává do pořádku věci, které nějak vybočily z rovnováhy, pomáhá zbavovat se zbytečností a žít vnitřní pravdu.

12. Viselec. Postava na kartě visí hlavou dolů. Tím pádem přináší novou perspektivu a neotřelý pohled na věc. Má talent u sebe i u druhých rozpoznat staré myšlenkové vzorce, které už neslouží a nepomáhají růstu, a účinně je zrušit. Soucitně a s humorem.

13. Smrt. Znamená transformaci a hlubokou vnitřní proměnu. Ukončení věcí, které už neslouží svému účelu. Odpoutání se od minulosti. Postup na nový level. Je symbolem pochopení, odpuštění a emoční svobody. Pomáhá uzavřít nějakou životní etapu, stejně jako vyčistit si stůl a odjet na dovolenou.

14. Mírnost. Míchání principů i kultur. Vyváženost. Snaha spojit věci (případně lidi, systémy, úkoly či názory), které úplně snadno spojit nejdou. To jsou hlavní témata karty Mírnost. Nazývá se také Umění nebo Pravá míra. Oceňuje přiměřenost a dbá na to, aby všeho bylo „tak akorát“.

15. Ďábel vnáší do podnikání praktičnost, ochotu riskovat a tvořivost. Umožňuje čelit životním výzvám s klidem a humorným nadhledem. Testuje a zkouší naše schopnosti, morálku i hranice. Je symbolem smyslového potěšení, užívání si života a všedních radostí.

16. Věž. Hlavním talentem této karty je rozpoznat, co už neslouží svému účelu. Staré struktury a nefunkční systémy je potřeba rozebrat a nahradit je novými. Věž je symbolem rekonstrukce, oprav a reorganizace, stejně jako léčení a nastavování procesů.

17. Hvězda je kartou naděje a pozitivního myšlení. Důvěry že svět je bezpečné místo k životu a v každém příběhu je místo pro dobrý konec. Dalším aspektem Hvězdy je sláva a uznání, jež ale není možná bez sebedůvěry, sebelásky a soucitu se sebou samým.

18. Měsíc. Rozlišovat mezi klamem a skutečností. Vydat se do neznáma. Dobrat se své pravé podstaty. To všechno jsou klíčová slova karty Měsíc. Do podnikání přináší intuici, romantiku a inspiraci. Má schopnost rozpouštět masky, rozpoznat faleš a proniknout k jádru věci.

19. Slunce. Posláním a výzvou této karty je spolupráce, tým a partnerství. Je symbolem leadershipu, týmového ducha a vedení lidí vlastním příkladem. Inspiruje, koučuje, motivuje. Buduje a sestavuje pracovní týmy a skupiny. Startuje odvážné projekty a umožňuje je dovést do zdárného konce.

20. Soud je symbolem hodnocení a tvůrčí inspirace na všech úrovních. Spojení hlubokého vhledu s uměním komunikace je ideální pro analýzu, poradenství nebo uměleckou kritiku. Učí vidět věci v souvislostech, definovat pojmy, formulovat názor.

21. Svět neboli Univerzum je poslední karta Velkých Arkán. Tím pádem nese téma završení a naplnění. Ale znamená i budování nových světů, systémů a struktur, expanzi, kreativitu a svobodu. Oborově je spojená s ekologií a cestováním.

Co můžete udělat dál?

Máte-li doma tarotové karty, vytáhněte si příslušný symbol a pořádně si ho prohlédněte. Věnujte pozornost barvám, motivům a symbolům.

Zkuste si vygooglit obrázky „své“ karty z různých tarotových sad. Třeba vás k tomu napadne něco dalšího.

Kromě data založení svého podnikání můžete stejným způsobem sečíst i své IČO. Možná vám (jako mně) vyjde stejná karta.

Napište mi do komentářů, co vám vyšlo, a jestli vám to nějak zapadá do kontextu.