OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) – termín používaný v českých zákonech pro fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.