V dnešní době se musíme neustále učit. Chybujte, ale chybujte rychle. Peo Strindlund (Mag+)