Výnosy –  peněžní částky, které firma získala ze všech činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opak nákladů.