Variabilní nákladynáklady, které rostou s objemem výroby, obsahují něco, co se vždy váže ke každému jednotlivému kusu vyrobeného zboží nebo poskytnuté službě (spotřeba materiálu, čas pracovníka). Viz též fixní náklady.