Timesheet – tabulka nebo počítačový program k evidenci času stráveného prací na jednotlivých projektech či pro konkrétní klienty.