Fixní nákladynáklady, jejichž objem není přímo závislý na objemu výroby či poskytnutých služeb (pronájem kanceláře, pořízení počítače, zřízení telefonní linky). Viz též variabilní náklady.