Strategie vládce trhu (též tržního vůdce) – jedna z marketingových strategií podle Philipa Kotlera, spočívá ve snaze rozšiřovat celkový trh, udržet tržní podíl uvnitř konstantního trhu, nebo zvýšit tržní podíl. Vládce trhu též kontroluje podmínky uvnitř odvětví, rozhoduje o cenách a může vytvářet též bariéry pro vstup nových subjektů na trh. Viz též strategie vyzyvatele, souběžce, výklenkáře.