Strategie souběžce (následovníka) – jedna z marketingových strategií Philipa Kotlera, spočívá v udržení pozice v dané branži prostřednictvím segmentace trhu se zaměřením na rentabilitu místo na tržní podíl. Souběžců bývá zpravidla na trhu nejvíce. Viz též strategie vládce trhu, vyzyvatele, výklenkáře.