Potvrzovací zkreslení (confirmation bias) – jedno z kognitivních zkreslení, lidská tendence upřednostňovat takové informace a výklady, které podporují jeho vlastní názor, a naopak podceňovat nebo úplně ignorovat ty, které jsou v rozporu s jeho viděním světa.