Kontextový efekt (context effect) – jedno z kognitivních zkreslení, znamená, že máme tendenci hodnotit lidi, produkty nebo cokoli dalšího na základě kontextu a situace, ve které se nacházíme.