Stádní efekt (bandwagon effect) – tendence měnit své chování a rozhodovat se podle toho, kolik dalších lidí v našem okolí smýšlí nebo se rozhoduje stejně.