Off-page faktory – vnější vlivy působící na danou webovou stránku. Ovlivňují umístění ve výsledcích vyhledávání, a jelikož jsou hůře ovlivnitelné, klade se na ně větší důraz. Patří sem především kvalitní zpětné odkazy. Termín z oblasti optimalizace pro vyhledávače.