Fold – ohyb novinové stránky.  Čtenář sleduje primárně to, co je nad ohybem, tj. v horní části výtisku. Totéž platí pro webové stránky – všechny důležité informace musejí být viditelné na obrazovce bez popojíždění.