Obsahová strategie (angl. content strategy) – plánování, tvorba, publikace a řízení užitečného a uživatelsky přívětivého obsahu, nejčastěji na webových stránkách nebo sociálních sítích, určení, co publikovat, kde, kdy a jakým způsobem