Content – česky obsah, data s přesně definovanými charakteristikami pro vyhledávání. Vše, co je na webových stránkách (text, obrázky, grafy, videa, zvukové záznamy, apod.