Elasticita poptávky – vyjadřuje citlivost poptávaného množství statku na jeho cenu. Vyjadřuje se jako poměr procentní změny množství poptávaného statku k procentní změně ceny. Elasticita poptávky po statcích, uspokojujících základní životní potřeby, je nižší, než elasticita poptávky po luxusním zboží. Ani při dvojnásobných příjmech zřejmě nebudeme kupovat dvojnásobné množství chleba…