Dojné (peněžní) krávy – takové produkty v Bostonské matici, které si udržují dobré tržní postavení na mírně rostoucích nebo stagnujících trzích. Generují peníze, které lze investovat do ostatních skupin portfolia. Jedním z cílů firemní strategie je proto jejich ochrana. Viz též hladoví psi, otazníky, hvězdy.