Otazníky – produkty v Bostonské matici, které mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. Jejich pozice je značně nestabilní, protože v budoucnu mohou být stejně dobře ziskové jako ztrátové. Jejich další osud závisí zejména na volbě vhodné marketingové strategie. Viz též dojné krávy, hvězdy, hladoví psi.