Halo efekt – (obvykle nechtěný) přenos účinku komunikace jedné značky na jinou značku nebo produkt.