Hard selling – jednostranné zaměření na aktivity, podporující prodej.