Cashflow – tok peněz firmou, příjem nebo výdej peněžních prostředků, v praxi vypovídá o schopnosti firmy generovat peníze.