Editorial – redakční úvodník v novinách či časopise.