Efekt pouhé expozice – (mere exposure effect), jeden z tzv. kognitivních biasů, kdy lidé známým věcem přisuzují pozitivnější vlastnosti než neznámým. Podle něj máme tendenci více důvěřovat lidem a věcem, které už jsme několikrát viděli. Vychází z výzkumů Roberta Zajonce, s úspěchem se využívá v reklamě i v politice.