Myšlenková mapa – též mentální mapa, grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky, které vyznačuje vzájemné vztahy a souvislosti; využívá se například k učení, plánování nebo řešení problémů. Metodu vynalezl v 60. letech 20. století Tony Buzan.