Flow –  „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“. Takhle flow neboli plynutí popisuje autor pojmu, psycholog Mihaly Csikszentmihalyi, ve stejnojmenné knize. Je to situace, kdy jsme natolik ponořeni do práce nebo jiné tvořivé činnosti, že zapomínáme na sebe samé, přestáváme vnímat čas a doslova splýváme s tím, k čemu je upřeno naše vědomí.