Anchor text – slovo nebo slova na webové stránce, která jsou prokliknutelná a tvoří odkaz.