Heatmap – grafické znázornění chování uživatele na webu pomocí teplotní mapy, spočívá v barevném odlišení oblastí, kam uživatelé klikají často, od oblastí, kam se kliká málo nebo vůbec.