CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové styly, kolekce metod úpravy grafické podoby webových stránek.