Advokát značky – též evangelista, aktivní uživatel, nadšený pro značku či výrobek. Nekritický fanoušek, často má hluboké znalosti o výrobku  a osobnosti značky. Využití evangelistů je jeden z nástrojů řízení značky. Opakem je hater.