O tom, jaké vlastnosti by měl mít dobrý prodejní text, už na tomto místě byla řeč. Následujících devět tipů vám může pomoci takový text vytvořit.

1. Představte si cílovou skupinu, která bude vaše texty číst. Zkuste se na text, který tvoříte, dívat očima potenciálního čtenáře. Zaujme jeho pozornost? Bude pro něj srozumitelný? Hovoří jeho jazykem? Jsou pro něj sdělované informace důležité?

2. Jsou dny, kdy vám jde práce pěkně od ruky, a jindy ze sebe nemůžete dostat ani řádek. Tyto přirozené rytmy pokud možno respektujte a do psaní se pouštějte, jen pokud máte chuť. Když se do toho musíte nutit, obvykle je to na výsledku poznat.

3. Vezměte si k ruce Pravidla českého pravopisu, ať už v tištěné, nebo internetové verzi. Na počítači zapněte automatickou kontrolu pravopisu. Pravopisné či gramatické chyby v textu se občas stávají i renomovaným agenturám, ale přece jen je lepší nevypadat jako amatér.

4. I když ve vlastním textu se škrtá těžko, odstraňte veškerou slovní vatu a všechny nadbytečné informace. Lidé žijí v permanentním slovním šumu. Logickým výsledkem je, že nečtou. Nevnímají ani výstražné tabulky, natož reklamní slogany. Kratší text bývá mnohem údernější, už proto, že stejnou sílu musíte vměstnat do menšího počtu slov.

5. Pokud je cílem vašeho textu přímý prodej, vzbuďte dojem naléhavosti. Časově omezené nabídky, slevy, výhodné balíčky, to všechno může přimět zákazníka objednat si zboží teď hned, dokud je motivace vyvolaná vaším textem ještě aktuální.

6. Zapisujte si všechny nápady a uchovávejte si předchozí verze textů, později se tak můžete k některým myšlenkám vrátit. Nebo přijdete na to, že ta první verze byla vlastně nejlepší…

7. Většině lidí se text na papíře čte lépe než na monitoru. Proto si korektury raději vytiskněte. Napsané texty si čtěte nahlas, lépe si tak uvědomíte chyby nebo klopýtnutí v rytmu, jež vám při čtení v duchu nepřijdou tak nápadné.

8. Vlastní chyby má člověk jaksi tendenci nevidět, proto své texty dejte po dokončení ještě někomu přečíst. Může to být kolega nebo někdo z rodiny, nebo text vyzkoušejte na někom, kdo je skutečně jeho cílovou skupinou.

9. I když čas někdy hraje proti vám, neodevzdávejte práci hned po dokončení, ale nechte ji alespoň do druhého dne „uležet“. Odstup vám obvykle umožní se na text podívat novýma očima.

Foto Thought CatalogUnsplash