Zákon přitažlivosti (law of attraction) – princip, podle něhož podobné přitahuje podobné a na co soustředíte pozornost, to roste.