Streisand efekt – sociální fenomén, při němž snaha o odstranění nějaké informace z internetu vede naopak k jejímu mnohem většímu rozšíření. Termín vznikl v roce 2003, kdy se americká herečka Barbra Streisandová neúspěšně pokusila nechat odstranit fotografii svého domu z veřejné databáze.