Výzkumný vzorek – reprezentativní část populace s určitými charakteristikami, vybraná pro účely marketingového výzkumu. Údaje získané na vzorku by měly být zobecnitelné na celou populaci.