Populace – základní soubor, na který potřebujeme zobecnit výsledky výzkumu trhu. Ne nutně se jedná o všechny obyvatele ČR, populací může být i naše cílová skupina.