Variantní nabídky – pokročilá metoda cenotvorby, spočívá v tom, že zákazníkovi nabídneme několik různých variant stejné služby, které se od sebe liší mírou komfortu.