MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) – typologie osobnosti, kterou během 2. světové války vytvořily Katharine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggsová Myersová. Zaměřuje se na to, jak různí lidé vnímají svět a činí rozhodnutí, rozeznává celkem 16 typů, označovaných písmeny.