Branded content – značkový obsah nebo obsah, který posiluje značku, formy: články v on-line i tištěných časopisech, firemní magazíny, tištěné publikace, advertorialy, product placement.